Skip to main content
VI HJÄLPR DIG MED

Din fastighetsförvaltning.

Med 25 års erfarenhet av småskaligt fastighetsägande och fastighetsförvaltning erbjuder vi våra tjänster.

Vi är specialiserade på att stödja byggemenskaper i olika skeden, i samarbete med ett brett nätverk av aktörer.

Vi hjälper till med:

  • Ekonomisk förvaltning
  • Teknisk förvaltning
  • Projektledning om-till- och nybyggnad