Skip to main content
TRÄHUS

Vi bygger hållbara rum
med träarkitektur.

Vi erbjuder stöd, kunskaper och erfarenheter kring modernt trähusbyggande, Projektering och arkitektstöd.

BYGGEMENSKAPER

Vi vänder på den traditionella
rollfördelningen.

En byggemenskap är en grupp människor som utifrån sina egna ambitioner tillsammans planerar, låter bygga och senare använder en byggnad.

Byggemenskaper vänder på den traditionella rollfördelningen i byggprocessen och gör demokratiska sammanslutningar av människor till byggherrar. Det innebär en ny typ av beställarroll och för individerna en större frihet att få ett boende anpassat efter de egna villkoren och behoven.

GRÖNT ÄR SKÖNT

Gröna tak och 
stadsmiljöer.

Alla har säkert sett ett slitet sedum tak på något sophus men möjligheterna med gröna tak är oändliga. Det finns egentligen bara fördelar så som platser för djur och insektslivet mitt i asfaltsdjungeln. Sänker temperaturen på taken och ger högre verkningsgrad för solceller.

Visionskompaniets projekt.


Pågående projekt

Vinnova – Byggemenskaper för hållbart stadsbyggande

Byggemenskap är när en grupp individer initierar, planerar och genomför ett bostadsprojekt för att slutligen bosätta sig i. Från Lägenhetsprojektet i staden till billiga bostäder i skärgården. På samma grund som HSB började 1923 i Stockholm till de sista 25 åren utveckling i Europa och med början i Tyskland.

Vi har medverkat i Projektet Divercity där vi jobbat med att bana väg för fler projekt i Sverige och påvisa vilka hinder och möjligheter som finns.

Byggemenskaper adresserar ett flertal Globala Mål och skapar Social , ekonomisk och ekologisk hållbarhet lokalt.

Byggemenskapen – Halvvägstillhimmel.se

Linneas trädgårdar- Markanvisning

Hagby 13:4

Hagby 13:4 är ett tillbyggnads- och attefallsprojekt som tar vid strax utanför Kalmar, tillhörande ett 1700-talstorp.


Genomförda projekt

Trähusprojekt

Elden Norra 2 – Läs mer här (PDF)

Trähusett – Läs mer här (PDF)

Markanvisningar

Utredningsuppdrag

Slutrapport Greenroof – Läs mer här (PDF)


Vi ger dig stöd i ditt nästa projekt.

Med många år inom bygg och förvaltning och engagemang inom trähusbyggande, gröna tak och byggemenskaper erbjuder vi att stödja er i ett projekt tillsammans med vårt nätverk av kompetenta konsulter.

Trähus & gröna tak

  • Design och arkitektur
  • Projektering
  • Projektledning

Byggemenskaper

  • Bygglots
  • Rådgivning

Projekt

  • Markanvisningar
  • Förstudier
  • Projektledning
  • Upphandling
  • Finansiering